„Virtuali istorija“

„eTwinning“ projektas „Virtuali istorija“

Projekto trukmė: 2019-01-01–2020-01-30

Projekto kūrėja: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas” auklėtoja ekspertė Edita Setkauskienė.

Projekto partneriai: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas”  „Dainiukų”, ,,Smalsiukų“ grupių bendruomenės, Vilniaus „Jeruzalės“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja ir mokiniai, vaikai ir pedagogės  iš Ispanijos, Italijos, Graikijos, Turkijos ikimokyklinių įstaigų.

Projekto tikslas: kurti virtualią istoriją, lavinant vaikų literatūrinius, kūrybinius, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus.

Projekto eiga: vaikai, tėvai, pedagogai kurs virtualią istoriją, virtualios istorijos herojų parodą. Kūrybos procese naudos įvairias meninės raiškos ir IKT priemones.

Projekto rezultatas: sukurta virtuali istorija, virtuali istorijos herojų paroda. Geresni vaikų gebėjimai sakytinės ir rašytinės, bendravimo ir bendradarbiavimo, saviraiškos, iniacityvumo, mokėjimo mokytis srityse.

Apdovanojimai už veiklą projekte:

 

 

© 2021 mir.lt
Versija neįgaliesiems