Vaiko gerovės komisija

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo (si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisija vaiko gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia, analizuodama asmenybės ūgties, saviraiškaus dalyvavimo ugdymo įstaigos gyvenime, ugdymosi aplinkos, besimokančios bendruomenės ir kitus aspektus, ieškodama naujų galimybių, problemų sprendimo būdų ir telkdama reikiamus žmogiškuosius ir materialinius išteklius.

Komisija  rūpinasi smurto ir patyčių prevencijos priemonių įgyvendinimu ugdymo įstaigoje.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2017

Lankstinukas Vaiko gerovės komisija

http://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/01/4_lankstinukai_arch_Vaiko-Geroves-Komisija_web.pdf

Lietuvos respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nr. I-1234 pakeitimo įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e711b850aa6011e7a65c90dfe4655c64?jfwid=2r1mdp43

Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/%C4%AEsakymas%20d%C4%97l%20rekomendacij%C5%B3%20vie%C5%A1inimui.pdf

Siūlome paskaityti

Apie vaikų adaptaciją lopšelyje darželyje

Apie  vaikų emocinį intelektą

Apie auklėjimą ir ugdymą

Apie patyčias

Paramos centras vaikams

Pagalba tėvams:  Tėvų linija 8800 900 12

 

 

Žodinė paieška

Renginiai

Gegužės  2021
Pi An Tr Ke Pe Še Se
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
© 2021 mir.lt
Versija neįgaliesiems