STEAM savaitė „Vaikystės aitvarai“

Gegužės 2 – 6 dienomis lopšelyje-darželyje vyko kūrybinė STEAM savaitė ,,Vaikystės aitvarai“, kurios tikslas – kūrybiškai, aktyviai veikiant su turimomis inovatyviomis priemonėmis siekti nuosekliai ir sistemingai įgyvendinti STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos) idėjas kasdieninėje ugdymo(si) praktikoje, bei STEAM  veiklų metu sukonstruoti, sukurti aitvarą.

Visą savaitę ugdytiniai su mokytojomis grupėse ir lauko erdvėse galėjo laisvai tyrinėti, konstruoti, eksperimentuoti ir kūrybiškai veikti kasdieninėje veikloje. Ugdymo procese taikė išmaniuosius robotus, bitutes, ugdymo veiklų kūrimui naudojo išmanųjį ekraną ir skaitmenines platformas. Gamino aitvarus, konstravo nuo sumanymo iki rezultato, juos puošė ir dekoravo. Taip pat ugdytiniai išmėgino savo žinias ugdomojoje veikloje ,,Matuoju, skaičiuoju, mąstau ir drąsiai žengiu į Matematikos pasaulį su aitvarais“. STEAM savaitę užbaigėme atidarydami Mėnuliuko ir Saulytės galerijose sukurtų aitvarų parodą.

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

Agnė Vosylienė, Sigita Plečkaitienė,

 Aistė Mažeikienė

© 2022 mir.lt
Versija neįgaliesiems