Specialusis pedagogas

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ

Ieva Vieraitienė

Tel. 865648088

El.p.  i.vieraitieneburatinas@gmail.com

 

Specialiojo pedagogo veikla darželyje:

  • įvertinta vaiko suvokimo, mąstymo, dėmesio, atminties, smulkiosios motorikos ir kt. gebėjimus, analizuoja kylančius ugdymosi sunkumus, priežastis;
  • rengia vertinimo išvadą apie vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia ją darželio vaiko gerovės komisijai;
  • rengia individualias, pogrupines ar grupines sutrikusių funkcijų lavinimo programas;
  • veda grupinius, pogrupinius ar individualius užsiėmimus priklausomai nuo amžiaus, sutrikimų pobūdžio.
  • konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus, bendradarbiauja su kitais pagalbos specialistais, rengia pranešimus, straipsnius ir kt.

 

Specialiosios pedagogės I. Vieraitienės darbo laikas

         Savaitės dienos Kontaktinės darbo valandos Nekontaktinės darbo valandos
Antradienis 10.00–12.15
Trečiadienis 10.00 – 12.15 12.45 – 14.00
Ketvirtadienis 10.00 – 12.15

 P.S. tėvai gali kreiptis jiems patogiu metu, iš anksto susitarus. Rūpimus klausimus galima pateikti ir nurodytu el. paštu.

 

 

© 2021 mir.lt
Versija neįgaliesiems