Meniu

Šalies

eTwinning projektas „Lietuvos paukščiai“.

Projekto trukmė.  2019-09-23 – 2020-01-31

Projekto kūrėja. Rasa Juknevičienė  iš Kėdainių vaikų lopšelio – darželio ,,Pasaka“.

Projekte dalyvauja. Vilkaviškio vaikų l/d „Buratinas” „Debesiukų“, Vilkaviškio vaikų l/d ,,Pasaka“ ,,Pelėdžiukų“, Vilniaus vaikų l/d ,,Vaidilutė“, Kėdainių vaikų l/d ,,Pasaka“  ikimokyklinių įstaigų bendruomenės, Kėdainių ,,Ryto“  progimnazijos bendruomenė.

Projekto tikslas. Skatinti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikus ir pradinių klasių mokinius  domėtis Lietuvos paukščiais, ugdyti meninius bei IKT gebėjimus.

Projekto eiga. Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikai ir pradinių klasių mokiniai pasitelkiant įvairias piešimo technikas pieš, fotografuos Lietuvos paukščius ir dalinsis metodine medžiaga apie Lietuvos paukščius.

Projekto rezultatas. Mokiniai įgis meninių gebėjimų, bus suorganizuotas nacionalinis vaikų piešinių ir nuotraukų konkursas „Lietuvos paukščiai 2020“. Mokytojai pasidalins gerąja patirtimi,
skirtingais metodais, idėjomis.

eTwinning projektas „Žiemos istorija”

Projekto trukmė: 2019-01-21 – 2019-02-01

Projekto kūrėja: Vilkaviškio vaikų  lopšelio-darželio „Buratinas” pedagogė metodininkė Rita Bartuškienė.

Projekto partneriai: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas”  „Debesiukų”, Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ ,,Pelėdžiukų“, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio ,,Rūta“, Šiaulių vaikų lopšelio-darželio ,,Coliukė“, Kretingos vaikų lopšelio-darželio ,,Eglutė“, Kauno vaikų lopšelio-darželio ,,Šviesa“, Klaipėdos vaikų lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“, Kėdainių vaikų lopšelis-darželis ,,Pasaka“, Rokiškio vaikų lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis“, Vilniaus rajono Mickūnų vaikų lopšelio-darželio   grupių bendruomenės.

Projekto tikslas: bendrauti ir bendradarbiauti ieškant puikių idėjų sėkmingam mokinių ugdymuisi lauke žiemą, pajusti žiemos teikiamus malonumus, mokytis vieni iš kitų.

Projekto eiga: kiekvieną dieną projekto partneriai pasiūlys vis kitokią įdomią veiklą lauke (sportinę, pažintinę, kūrybinę ir kita),  pristatys ją projekto TwinSpace. Mokiniai išbandys patikusias veiklas, mokysis vieni iš kitų ir mėgausis nuostabiai praleistu laiku bei dalinsis mokinių kūrybinėmis idėjomis eTwinning bendruomenėje naudodami IT.

Projekto rezultatas:  mokytojai ir mokiniai pasidalins kūrybinėmis idėjomis, gerąja patirtimi kaip galima turiningai ir įdomiai  leisti laiką lauke žiemą, kas įtakos ugdymosi sėkmei  bei sustiprins tarpasmeninį bendravimą ir bendradarbiavimą.  Atlikdami įvairias veiklas kartu ir atskirai mokiniai patirs daug džiugių emocijų, lavės kiekvieno vaiko saviraiška, kūrybiškumas, pažinimo gebėjimai, stiprės bendrystė.

Apdovanojimai už veiklą projekte:

etw_qualitylabel_144709_lt

etw_pupilcertificate_144709_lt

eTwinning projektas „Augu su knyga“

Projekto trukmė: 2018-07-02 – 2019-05-31

Projekto kūrėja: Rasa Raudonienė iš Tauragės ,,Aušros“ progimnazijos.

Projekte dalyvauja: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas” „Debesiukų“, Kauno menų
darželio ,,Etiudas“, Kauno mokyklos-darželio ,,Šviesa“ ikimokyklinių įstaigų bendruomenės,
Jurbarko mokyklos ,,Ąžuoliuko“, Tauragės ,,Aušros“, Telšių ,,Germano“ pagrindinių mokyklų
bendruomenės, Šiaulių ,,Juventos“ , Lietuvos sporto universiteto Kėdainių ,,Aušros“, Vilniaus
,,Spindulio“ progimnazijų bendruomenės.

Projekto tikslas: skatinti skaityti kitaip, suvokiant skaitymo prasmę, naudą, teikiamas galimybes.

Projekto eiga: mokiniai skaitys grožinius ir negrožinius kūrinius, ras, atrinks, apibendrins reikiamą
informaciją, supras kūrinių daromą poveikį, juos kritiškai vertins, patirs estetinių išgyvenimų
kurdami knygas. Bendraudami ir bendradarbiaudami su projekto partneriais dalinsis idėjomis ir
atliks įvairias veiklas kartu. Patirs daug džiugių emocijų bus ugdoma komunikavimo gimtąja kalba
kompetencija.

Projekto rezultatas: mokiniai labiau susidomės knygų skaitymu. Skaitydami knygas atliks
įdomias, patrauklias veiklas: vaidins, fotografuos, pieš, kurs, susitiks su rašytojais, skaitys kitiems,
įsijungs į įvairias akcijas, pajus literatūros grožį ir naudą. Mokytojai pasidalins gerąja patirtimi,
skirtingais metodais, idėjomis.

Apdovanojimai už veiklą projekte:

eTwinning projektas ,,MAMA #eTwPavasaris”

 Projekto trukmė: 2017-05-05 – 2017-06-30

Projekto kūrėja: priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Rita Bartuškienė.

Projekto partneriai: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas” „Debesiukų“, Kėdainių lopšelio-darželio ,,Pasaka“, Šakių lopšelio-darželio ,,Berželis“ grupių bendruomenės, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnacijos bendruomenė.

Projekto tikslas:  pasidalinti kūrybinėmis idėjomis, kurios tobulina vaikų praktinius įgūdžius.

Projekto eiga: Motinos diena – viena gražiausių pavasario švenčių darželiuose ir mokyklose. Vaikai kuria ypatingas dovanas mamytėms, kurias įteikia kartu su  nuoširdžiais žodžiais. Visada ieškome originalių kūrybinių idėjų, kurios ne tik lavintų vaikų praktinius veiklos įgūdžius, bet ir džiugintų mamas. Projekto įkūrėjai atsakingi už du projekto narių virtualius susitikimus. Visi dalyviai pasidalina mokinių kūrybiniais darbais sukurtais Motinos dienai šiose kategorijose: atvirukai, erdviniai kūriniai, grupiniai darbai, popieriaus karpiniai ir kt.

Projekto rezultatas: viešas projekto dienoraštis Twinspace.

Viena iš projekto veiksenų – Filmas ,,Mamyte mylima“

Nacionalinis eTwinning projektas „Gamtos spalvos darželio aplinkoje”

Projekto trukmė: 2017-04-11 – 2017-06-31

Projekto kūrėja: Vilkaviškio vaikų  lopšelio –  darželio „Buratinas” pedagogė metodininkė  Rita Bartuškienė.

Projekto partneriai: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas”  „Debesiukų”, ,,Varliukų – abėciukų“, Vilniaus lopšelio – darželio ,,Saulėgrąža“, Šilalės lopšelio – darželio ,,Žiogelis“ grupių bendruomenės.

Projekto tikslas: pažinti ir pavadinti gamtos spalvas darželio aplinkoje, būti kūrybingu, išradingu.

Projekto eiga: vaikai darželio aplinkoje stebės gamtos spalvas, jas įvardins, ieškos panašių spalvų ir atspalvių. Žais, kurs, tyrinės, išreikš save meninės raiškos priemonėmis, puoselės darželio aplinką. TwinSpace erdvėje talpins savo potyrius, veiksenas.

Projekto rezultatas: Ugdytiniai susiras naujų draugų, susipažins su kito darželio gamtine aplinka, išgyvens kūrybos džiaugsmą, išmoks pažinti ir pavadinti gamtos spalvas darželio aplinkoje. Bus surengta paroda, sukurtas filmas. ,,Debesiukų“ grupės atrastos gamtos spalvosbalandžio mėnesį:

Apdovanojimai už veiklą projekte:

Nacionalinis eTwinning projektas „Rudens stop kadras”

2016-08-26 – 2016-11-30

Projekto tikslas – kartu su vaikais tyrinėti, stebėti rudenį ir užfiksuoti gražiausias vaikui rudens akimirkas įvairiose veiklose. Foto akimirkomis dalintis tarp bendraamžių.

Projekto partneriai: mūsų darželio „Smalsiukų“, „Debesiukų“, Vilniaus „Krivulės“ ir Šeduvos darželio priešmokyklinių grupių bendruomenės.

Projekto eiga: ugdytiniai tris mėnesius stebėjo, tyrinėjo, domėjosi vykstančiais pokyčiais gamtoje, rinko informaciją, fiksavo rudens grožį įvairiose veiklose, atrado daug naujų ir įdomių dalykų fotografuodami.

Veikla projekte apdovanota:

Respublikinis projektas „Šachmatai darželyje – 2016”

Projektas skirtas Mokyklų bendruomenių metams. Projektą organizuoja Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis ,,Buratinas

Tikslas: Populiarinti šachmatų sportą, didinti motyvaciją bendruomenėse žaisti šachmatais. Uždaviniai:

 • Ugdyti vaikų intelektą, loginį mąstymą, garbingos kovos ir kilnaus elgesio principus.
 • Sudaryti galimybes vaikams susipažinti, dalyvauti šachmatų turnyruose su kitų ugdymo įstaigų ugdytiniais.
 • Keistis ugdytinių sportinės, meninės, kūrybinės veiklos produktais.
 • Ugdymo įstaigų, dalyvaujančių šachmatų sporte, vadovams, pedagogams, treneriams dalintis gerąja darbo patirtimi.

Dalyviai:

 •  Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis ,,Buratinas“
 •  Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“
 •  Marijampolės mokykla-darželis „Želmenėliai“
 • Marijampolės lopšelis-darželis „Šaltinėlis“
 •  Kauno mokykla-darželis „Rūtelė“

Projekto trukmė: 2016 m. sausio 11 d. iki 2016 m. gegužės 31 d.

Projekto vadovė: direktorė Danutė Žilinskienė

Projekto koordinatoriai: Rita Bartuškienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, metodininkė; Edita Setkauskienė, grupės auklėtoja metodininkė; Rolandas Martinkus, šachmatų būrelio treneris.

Projekto partneris: Vilkaviškio šachmatų klubas „Širvinta“

 „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokymo įstaigose“ 

Vykdo olimpinio ugdymo programą : „Iš vaikystės namų į olimpinį kelią“ 2013-2015 m.

 1. Įstaiga dalyvavo LOK skelbtame ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklos 2014 metų projekto konkurso „Olimpinę ugnelę į kiekvieno širdelę“ atrankoje ir gavo  dalinį finansavimą.

Vykdo projektą „Mes sportuojame žvaliai-kamuoliukai mūs draugai“2014- 05-05 iki 2014-11-21

Tikslai: Palaikyti aktyvią sportinę veiklą įstaigoje, sudominti socialinius partnerius olimpinio ugdymo idėjomis. Skatinti žaisti olimpinių šakų žaidimus.

Uždaviniai:

 • Suteikti žinių apie olimpinių šakų komandinius žaidimus su kamuoliu ir žaisti krepšinį, futbolą, tinklinį.
 • Organizuoti sportinius renginius, įgyvendinant projekto idėjas, įtraukti į sportinę veiklą socialinius partnerius.
 • Raginti sportuoti ugdytinių šeimas įstaigoje ir laisvalaikiu.
 • Skatinti jaunąją kartą gyventi ir leisti laisvalaikį sveikai.

Nacionalinis eTwinning projektas „Etnografijos puoselėjimas darželyje”

2015-01/ 12-31. Dalyvauja iš 12 Lietuvos vaikų lopšelių – darželių 12 mokytojų.

Tikslai: Ugdyti tautinį identitetą, pagarbą gimtajam kraštui, senjorams, etnografinių regionų savitumui: tautiniams rūbams, kulinariniam paveldui, papročiams, tarmėms ir patarmėms, tautosakai, muzikiniam folklorui, tautodailei ir kitai liaudies kūrybai.

Tikėtini rezultatai: Ikimokyklinio amžiaus vaikai susipažins su skirtingų regionų tarmėmis, papročiais, tautiniais rūbais, daiktais, dainomis, žaidimais ir šventėmis. Pedagogai taip pat apsikeis savo idėjomis ir patirtimi.

 

 

 

Žodinė paieška

Renginiai

Vasario  2020
Pi An Tr Ke Pe Še Se
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
© 2020 mir.lt
Versija neįgaliesiems