„Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ saulės elektrinė“

Projektas „Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ saulės elektrinė“

Projekto trukmė: 2021-03-01–2023-05-31

Projekto kūrėjas: Vilkaviškio vaikų  lopšelis-darželis „Buratinas“ .

Projekto partneriai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Vilkaviškio rajono savivaldybė.

Projekto tikslas: Saulės fotovoltinės jėgainės įrengimas ant stogo, užtikrinant aplinkosauginius reikalavimus, sumažinti neigiamą poveikį aplinkai (į atmosferą išmetamo CO2).

Projekto eiga: Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas (įranga ir darbai), projekto viešinimas, finansų auditas, ŠESD ataskaita.

Projekto rezultatas: bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas, energijos sąnaudų ir išlaidų už elektrą sumažinimas, sutaupytas lėšas skiriant tiesioginei veiklai  ir paslaugų kokybės gerinimui.

 

 

 

 

© 2022 mir.lt
Versija neįgaliesiems