„Mažasis dizaineris“

„eTwinning“ projektas „Mažasis dizaineris“

Projekto trukmė: 2020-07-28–2021-04-15

Projekto kūrėja: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Rita Bartuškienė.

Projekto partneriai: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas” „Debesiukų“, ,,Kregždžiukų“ grupių, Lietuvos ir Europos švietimo įstaigų pedagogai, vaikai, tėvai.

Projekto tikslas: plėtoti vaikų visuminį ugdymą(si) per STEAM sritis, skatinti  į kūrybinį procesą pažvelgti visapusiškai, integruojant visų mokomųjų dalykų žinias ir gebėjimus, lavinti pažinimo, kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas, formuoti inovacijų kultūrą, patirti kūrybos džiaugsmą.

Projekto eiga: organizuosime internetinius susitikimus idėjoms dalytis, tartis, bendrauti ir bendradarbiauti. Projekto partneriai kurs, konstruos įvairius dizainus naudojant kūrybos, meno, pažinimo, STEAM metodus ir IT.

Projekto rezultatas: mokiniai žinos ir praktiškai išbandys kas yra dizainas, dizainerio profesija, suvoks, kad gamtos mokslai, dizainas ir technologijos, inžinerija ir matematika suteikia plačią karjeros pasirinkimo įvairovę, atsiskleis vaiko saviraiškos ir pažinimo poreikiai, įgis pasitikėjimo savimi, išgyvens kūrybos džiaugsmą kurdamas.

https://youtu.be/UdSYVLRo-vM

https://youtu.be/GYEot9BbKZA

  Apdovanojimai už veiklą projekte:

 

 

© 2022 mir.lt
Versija neįgaliesiems