Darbuotojų sąrašas

Darbuotojo vardas, pavardė  Pareigos Kvalifikacinė kategorija Kontaktai
 Violeta   Šaukščiuvienė  Direktorė  Tel. 8 662 32990       violetasau@gmail.com
 Lilija Navikienė   Direktorės pavaduotoja   ugdymui   Tel. 8 618 20393   l.navikieneburatinas@gmail.com
 Janina Brazaitienė  Grupės auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja  j.brazaitieneburatinas@gmail.com
 Angelė Nausėdienė  Grupės auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė  a.nausedieneburatinas@gmail.com
 Birutė Sabaliauskienė  Grupės auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė  b.sabaliauskieneburatinas@gmail.com
 Edita Setkauskienė  Grupės auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja ekspertė  e.setkauskieneburatinas@gmail.com
 Birutė Stumbrienė  Grupės auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja   b.stumbrieneburatinas@gmail.com
 Jurgita Šerpenskienė  Grupės auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja   j.serpenskieneburatinas@gmail.com
 Rita Navickienė  Grupės auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja   r.navickieneburatinas@gmail.com
 Laima Navickaitė  Grupės auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja   l.navickaiteburatinas@gmail.com
 Irma Norkevičienė  Grupės auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė  i.norkevicieneburatinas@gmail.com
 Irena Jakevičienė  Grupės auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja  i.jakevicieneburatinas@gmail.com
 Sonata Kuncaitienė  Grupės auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja  s.kuncaitieneburatinas@gmail.com
 Renata   Vasiliauskienė  Grupės auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja  r.vasiliauskieneburatinas@gmail.com
 Agnė Glaveckienė  Grupės auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja  a.glaveckieneburatinas@gmail.com
 Agnė Vosylienė  Grupės auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja  a.vosylieneburatinas@gmail.com
 Aistė Mažeikienė  Grupės auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  a.mazeikieneburatinas@gmail.com
 Lina Stemplienė  Grupės auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja  l.stemplieneburatinas@gmail.com
 Lina Galinaitienė  Grupės auklėtoja Vyresnioji mokytoja  l.galinaitieneburatinas@gmail.com
 Rita Bartuškienė  Priešmokyklinio ugdymo   pedagogė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė  r.bartuskieneburatinas@gmail.com
 Lina Benekoraitienė  Priešmokyklinio ugdymo   pedagogė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė  l.benekoraitieneburatinas@gmail.com
 Lina Bakaitienė  Priešmokyklinio ugdymo   pedagogė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė  l.bakaitieneburatinas@gmail.com
 Lidija Černiauskienė  Meninio ugdymo pedagogė   (dailė) Mokytoja  l.cerniauskieneburatinas@gmail.com
 Zigma Zokaitienė  Logopedė Vyresnioji logopedė  z.zokaitieneburatinas@gmail.com
 Viktorija Dėdynienė  Meninio ugdymo pedagogė Vyresnioji muzikos mokytoja  v.dedynieneburatinas@gmail.com
 Vilma Brazauskienė  Socialinė pedagogė Vyresnioji socialinė pedagogė  v.brazauskieneburatinas@gmail.com
 Inga Pudzinskienė  Psichologė IV kategorija  i.pudzinskieneburatinas@gmail.com
 Ieva Vieraitienė  Spec. pedagogė. Logopedė.  i.vieraitieneburatinas@gmail.com
 Žana Laužaitienė  Kūno kultūros pedagogė Vyresnioji mokytoja  z.lauzaitieneburatinas@gmail.com
 Sigita Plečkaitienė  Grupės auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  s.pleckaitieneburatinas@gmail.com
 Edvina Subačiūtė-   Baltrušaitienė  Šokių mokytoja  e.baltrusaitieneburatinas@gmail.com

 

Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos Kontaktai
 Edita Jakimavičienė  Direktorės pavaduotoja ūkiui  8 342 52554 e.jakimavicieneburatinas@gmail.com
 Birutė Žukauskienė  Vyr. buhalterė  8 342 52554 finburatinas@gmail.com
 Loreta Petkevičiūtė  Sekretorė  8 342 52554 l.petkeviciuteburatinas@gmail.com
 Virginija Šeštakauskienė  Sveikatos priežiūros ir maitinimo   organizavimo specialistė  8 342 52554   v.sestakauskieneburatinas@gmail.com
 Loreta Gulbinienė  Virtuvės vedėja  8 342 52554 l.gulbinieneburatinas@gmail.com
 Dalė Gustaitienė  Virėja-sandėlininkė  8 342 52554 buratinas.uzsakymai@gmail.com
 Ingrida Kuzminskienė  Mokytojo padėjėja  i.kuzminskieneburatinas@gmail.com
 Rasutė Krocienė  Auklėtojos padėjėja
 Jolita Antanavičienė  Auklėtojos padėjėja
 Odeta Bačinskienė  Auklėtojos padėjėja
 Zita Baltrušaitienė  Auklėtojos padėjėja
 Aušra Brazauskienė  Auklėtojos padėjėja
 Vaidutė Gerulienė  Auklėtojos padėjėja
 Rasa Jurkevičienė  Auklėtojos padėjėja
 Daiva Medelienė  Auklėtojos padėjėja
 Zita Krakauskienė  Auklėtojos padėjėja
 Jolita Piliukaitienė  Auklėtojos padėjėja
 Girda Galeckaitė  Auklėtojos padėjėja
 Jadvyga Valatkevičiūtė  Auklėtojos padėjėja
 Dana Mackevičienė  Auklėtojos padėjėja
 Ona Klimavičienė  Virėja
 Birutė Strungienė  Pagalbinė virtuvės darbininkė
 Remigijus Buržinskas  Pastatų ir statinių einamojo   remonto darbininkas
 Birutė Kalvaitytė  Skalbėja-valytoja
 Vaida Bliūdžiuvienė  Kiemsargė

 

© 2021 mir.lt
Versija neįgaliesiems