Darbuotojų sąrašas

Darbuotojo vardas, pavardė  Pareigos Kvalifikacinė kategorija Kontaktai
 Violeta Šaukščiuvienė  Direktorė  Tel. 8 662 32990       violetasau@gmail.com
 Lilija Navikienė   Direktorės pavaduotoja   ugdymui   Tel. 8 618 20393   l.navikieneburatinas@gmail.com
 Janina Brazaitienė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Vyresnioji mokytoja  j.brazaitieneburatinas@gmail.com
 Angelė Nausėdienė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Metodininkė  a.nausedieneburatinas@gmail.com
 Birutė Sabaliauskienė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Metodininkė  b.sabaliauskieneburatinas@gmail.com
 Edita Setkauskienė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Ekspertė  e.setkauskieneburatinas@gmail.com
 Birutė Stumbrienė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Vyresnioji mokytoja   b.stumbrieneburatinas@gmail.com
 Jurgita Šerpenskienė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Vyresnioji mokytoja   j.serpenskieneburatinas@gmail.com
 Rita Navickienė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Vyresnioji mokytoja  r.navickieneburatinas@gmail.com
 Laima Navickaitė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Vyresnioji mokytoja  l.navickaiteburatinas@gmail.com
 Irma Norkevičienė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Metodininkė  i.norkevicieneburatinas@gmail.com
 Irena Jakevičienė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Vyresnioji mokytoja  i.jakevicieneburatinas@gmail.com
 Sonata Kuncaitienė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Vyresnioji mokytoja  s.kuncaitieneburatinas@gmail.com
 Renata   Vasiliauskienė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Vyresnioji mokytoja  r.vasiliauskieneburatinas@gmail.com
 Agnė Glaveckienė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Vyresnioji mokytoja  a.glaveckieneburatinas@gmail.com
 Agnė Vosylienė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Vyresnioji mokytoja  a.vosylieneburatinas@gmail.com
 Aistė Mažeikienė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Mokytoja  a.mazeikieneburatinas@gmail.com
 Lina Stemplienė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Vyresnioji mokytoja  l.stemplieneburatinas@gmail.com
 Lina Galinaitienė  Ikimokyklinio ugdymo   mokytoja  Vyresnioji mokytoja  l.galinaitieneburatinas@gmail.com
 Rita Bartuškienė  Priešmokyklinio ugdymo   mokytoja  Metodininkė  r.bartuskieneburatinas@gmail.com
 Lina Benekoraitienė  Priešmokyklinio ugdymo   mokytoja  Metodininkė  l.benekoraitieneburatinas@gmail.com
 Lina Bakaitienė  Priešmokyklinio ugdymo   mokytoja  Metodininkė  l.bakaitieneburatinas@gmail.com
 Lidija Černiauskienė  Meninio ugdymo pedagogė   (dailė)  Mokytoja  l.cerniauskieneburatinas@gmail.com
 Zigma Zokaitienė  Logopedė  Vyresnioji logopedė  z.zokaitieneburatinas@gmail.com
 Viktorija Dėdynienė  Meninio ugdymo pedagogė  Vyresnioji muzikos   mokytoja  v.dedynieneburatinas@gmail.com
 Vilma Brazauskienė  Socialinė pedagogė  Vyresnioji socialinė   pedagogė  v.brazauskieneburatinas@gmail.com
 Inga Pudzinskienė  Psichologė  IV kategorija  i.pudzinskieneburatinas@gmail.com
 Ieva Vieraitienė  Spec. pedagogė. Logopedė.  i.vieraitieneburatinas@gmail.com
 Žana Laužaitienė  Kūno kultūros pedagogė  Vyresnioji mokytoja  z.lauzaitieneburatinas@gmail.com
 Sigita Plečkaitienė  Grupės mokytoja  Mokytoja  s.pleckaitieneburatinas@gmail.com
 Edvina Subačiūtė-   Baltrušaitienė  Šokių mokytoja  e.baltrusaitieneburatinas@gmail.com

 

Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos Kontaktai
 Edita Jakimavičienė  Direktorės pavaduotoja ūkiui  8 342 52554 e.jakimavicieneburatinas@gmail.com
 Birutė Žukauskienė  Vyr. buhalterė  8 342 52554 finburatinas@gmail.com
 Loreta Petkevičiūtė  Sekretorė  8 342 52554 l.petkeviciuteburatinas@gmail.com
 Virginija Šeštakauskienė  Sveikatos priežiūros ir maitinimo   organizavimo specialistė  8 342 52554   v.sestakauskieneburatinas@gmail.com
 Loreta Gulbinienė  Virtuvės vedėja  8 342 52554 l.gulbinieneburatinas@gmail.com
 Dalė Gustaitienė  Virėja-sandėlininkė  8 342 52554 buratinas.uzsakymai@gmail.com
 Irma Ališauskienė  Mokytojo padėjėja  8 615 33797 
 Vaida Gustaitytė  Mokytojo padėjėja  8 630 50097
 Rasutė Krocienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo   padėjėja
 Jolita Antanavičienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo   padėjėja
 Odeta Bačinskienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo   padėjėja
 Zita Baltrušaitienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo   padėjėja
 Aušra Brazauskienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo   padėjėja
 Vaidutė Gerulienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo   padėjėja
 Rasa Jurkevičienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo   padėjėja
 Zita Krakauskienė  Priešmokyklinio ugdymo   mokytojo padėjėja
 Jadvyga Valatkevičiūtė  Priešmokyklinio ugdymo   mokytojo padėjėja
 Jolita Piliukaitienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo   padėjėja
 Girda Galeckaitė  Priešmokyklinio ugdymo   mokytojo padėjėja
 Dana Mackevičienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo   padėjėja
 Sandra Šilmiežienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo   padėjėja
 Ona Klimavičienė  Virėja
 Gintarė Vasiliauskienė  Pagalbinė virtuvės darbininkė
 Remigijus Buržinskas  Pastatų ir statinių einamojo   remonto darbininkas
 Daiva Medelienė  Skalbėja-valytoja
 Vaida Bliūdžiuvienė  Kiemsargė

 

 

 

 

 

 

© 2022 mir.lt
Versija neįgaliesiems