Tarptautiniai

eTwinning projektas „Žemės spalvos” (Earth colors)                

Projekto trukmė: 2017-09-23 – 2018-05-30

Projekto kūrėja: „Dainiukų” grupės auklėtoja ekspertė Edita Setkauskienė.

Projekto partneriai: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas” „Dainiukų”, „Smalsiukų” grupių bendruomenės; Lituanistinės etnokultūros ir dramos mokyklos „Bite” Londone „Bitinukų” grupės bendruomenė; Vilniaus Jeruzalės, Kėdainių „Ryto” progimnazijų pradinių klasių bendruomenės;  Kėdainių vaikų lopšelio-darželio „Pasaka” bendruomenė; Turkijos Denizciler Mustafa Kemal İlkokulu ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenė.

Projekto tikslas: formuotis geografinių, gamtamokslinių žinių pradmenis, tautinio tapatumo jausmą, aktyviai veikiant gamtinėje ir kultūrinėje aplinkoje.

Projekto eiga: patirtinis ugdymasis gamtoje, domėjimasis savo ir projekto partnerių šalies gamtovaizdžiais, kultūrinėmis vertybėmis, atradimas projekto partnerių ir savo šalių žemėlapyje, žemės gaublyje, padavimų, sakmių meninė raiška ar kultūrinių renginių organizavimas lauko aplinkoje, pasaulinės Žemės dienos paminėjimas, kūrybinių darbų „Žemės spalvos” kūrimas, projekto veiklų, idėjų, atradimų, kūrybinių darbų pristatymas projekto partneriams virtualioje aplinkoje.

Projekto rezultatas: atrastos vaikui patrauklios idėjos edukacinei veiklai lauko erdvėse. Išgyventas, pajaustas tautinio tapatumo jausmas, nuoširdaus santykio su savo krašto praeitimi, dabartimi jausmas, aktyvios, iniciatyvios veiklos atradimų, pažinimo, naujų potyrių džiaugsmas. Sukurta tarptautinė kūrybinių darbų „Žemės spalvos” paroda.

Apdovanojimai už veiklą projekte:

eTwinning projektas „Internetas – prakeiksmas ar palaima? (Internet – curse or blessing?)

Projekto trukmė: 2018-02-01

Projekto partneriai: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas” „Dainiukų”, „Smalsiukų” grupių bendruomenės; Šiaulių vaikų lopšelis-darželis „Coliukė”, Alytaus vaikų lopšelis-darželis „Girinukas“, Kauno vaikų lopšelis-darželis ,,Giliukas“, Klaipėdos vaikų lopšelis-darželis „Liepaitė“, Kėdainių vaikų lopšelis-darželis „Pasaka”, Lietuvos, Italijos, Albanijos, Lenkijos, Latvijos, Airijos, Turkijos mokyklų bendruomenės.
Projekto eiga: projekto partneriai kurs projekto logotipus, vaikai, tėvai, pedagogai diskutuos apie saugų elgesį internete, jame slypinčius pavojus, kurs plakatus, eilėraščius apie internetą, saugaus interneto simbolį – mėlynąjį meškiuką, dalyvaus virtualioje saugaus interneto simbolio – žaislo meškiuko parodoje.
Projekto rezultatas: vaikai atkreips dėmesį į pavojus, kurie tyko internete. Įgys patirties, kaip spręsti iškilusias problemas. Susipažins su kitų mokyklų mokiniais. Išmoks bendrauti internete. Projekto partneriai sukurs GIS žemėlapį, kuriose mokyklose projekto metu apsilankė draugiškas mėlynas meškiukas.

Projekto trukmė: 2017 m. rugsėjo mėn. – 2018 m. birželio mėn. 

Projekto kūrėja:  Aušra Rašytinienė  Kauno menų darželio ,,Etiudas auklėtoja metodininkė.

Projekto partneriai: Vilkaviškio vaikų lopšelio – darželio ,,Buratinas  ,,Debesiukų“  , ,,Varliukų – Abėciukų“ grupių bendruomenės ir dar 32 nariai iš Lietuvos, Lenkijos, Serbijos, Bulgarijos, Turkijos, Albanijos, Graikijos.

Projekto tikslas:  domėtis ir rūpintis gyvūnais,  skatinant vaikuose dvasinius ir kūrybinius gebėjimus, tobulinant bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Projekto eiga: Projektas ,,Gyvūnai netoli mūsų“ skirtas vaikams nuo 3 iki 10 metų. Vaikai  domisi  gyvūnais  ir įvairių metodų pagalba gilina žinias. Vaikai pasakoja istorijas, kuria piešimo albumus, knygeles apie savo augintinius, sužino apie gyvūnų poreikius. Su vaikais kalbama apie oro taršą ir jo poveikį aplinkai bei gyvūnams. Vaikai klausosi istorijų apie gyvūnus, kuria meninės veiklos darbelius, stebi gyvūnus įvairiose aplinkose, fotografuoja, apibūdina pomėgius, elgesį, poreikius. Šaltuoju metų laiku vaikai rūpinasi paukščiais ir gyvūnais. Tėvų ir mokytojų pagalba vaikai į projekto tinklalapį pateikia visą kūrybinę medžiagą, paveikslėlius, vaizdo įrašus ir pasakojimus.

Kartu su savo mokytojais vaikai sukurs elektronines knygas apie projekto eigą.

Projekto rezultatas: Vaikai sužinos apie gyvūnų poreikius ir rūpinsis jais, įgis naujų įgūdžių ir žinių apie žmonių elgesį su gyvūnais ir galės bendrauti su bendraamžiais ir suaugusiais. Vaikai kurs knygas, piešimo albumus ar vaizdo įrašus apie projekto  pažangą. Jie mokysis dainų, eilėraščių ir žaidimų apie gyvūnus. Dalyvaujančios partnerės platins, dalinsis informacija apie vykdomą projektą, savo institucijos interneto svetainėse.

Apdovanojimai už veiklą projekte:

eTwinning projektas ,,Miško takeliu“ (,,On the forest path“)

Projekto trukmė: 2017-08-02 – 2018-06-30

Projekto kūrėja: „Debesiukų” grupės pedagogė metodininkė  Rita Bartuškienė.

Projekto partneriai: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas” „Debesiukų”, „Drugelių”, ,,Sveikuoliukų“ grupių bendruomenės; Rokiškio  vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas” bendruomenė; Lenkijos Gnezdo pradinio ugdymo įstaigos bendruomenė; Latvijos Neretas novads pradinio ugdymo įstaigos bendruomenė; Turkijos Keçiören ikimokyklinio ugdymo  bendruomenė.

Projekto tikslas:  domėtis vykstančiais pokyčiais miške įvairiu metų laiku, pajusti  bendrumą su gamta.

Projekto eiga: Įvairi, daugialypė, patirtinė mokinių veikla miške rudenį, žiemą, pavasarį, vasarą ( pokalbiai, stebėjimai, tyrinėjimai, eksperimentai, žaidimai, judri, muzikinė veikla) bei dalinimasis geriausiomis patirtimis projekto ,,TwinSpace“ erdvėje.

Projektu siekiama supažindinti, įtvirtinti ir plėsti mokinių žinias  apie artimiausioje aplinkoje esančius įvairių rūšių medžius – mišką, jame vykstantį gyvenimą, pokyčius įvairiu metų laiku,  jo svarbą ir reikalingumą žmogui, paukščiams, gyvūnams. Organizuojant tikslingas, kūrybines, praktines veiklas gilinami vaikų  įgūdžiai  ir gebėjimai skirti ir pavadinti   medžius, gyvūnus, paukščius, dainuoti liaudies dainas, šokti liaudies ratelius susijusius su šia tema. Dalindamiesi gerąja darbo patirtimi TwinSpace erdvėje talpinsime foto, video medžiagas, drauge džiaugsimės įvairių veiklų, renginių akimirkomis, nuotraukomis, vaikų kūrybiniais darbais. Bendraudami ir bendradarbiaudami grupėse ir su partneriais, mokiniai mokysis ir mokys vieni kitus, išmoks rinkti, kaupti ir pateikti informaciją vieni kitiems, panaudoti IKT.

Projekto rezultatas: įgyvendintos numatytos kūrybinės idėjos ir veiklos lauko erdvėse. Išgyventas pažinimo, atradimų, naujų potyrių džiaugsmas.  Įgyta  žinių apie mišką, jame vykstantį gyvenimą.  Praktiškai suvokta, kad skirtingu metų laiku vyksta įvairūs pokyčiai gamtoje. Atskleisti  mokinių kūrybiškumo, saviraiškos, bendravimo, komunikavimo, socialiniai, pažinimo ir IKT įgūdžiai. Pasidalinta gerąja patirtimi TwinSpace erdvėje.  Galutinis visų partnerių produktas –  įspūdingiausių projekto akimirkų video.

Apdovanojimai už veiklą projekte:

eTwinning projektas „Pasaka maiše” (Story Sack)

Projekto trukmė: 2016-08-26 – 2017-06-31

Projekto kūrėja: „Dainiukų” grupės auklėtoja metodininkė Edita Setkauskienė.

Projekto partneriai: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas” „Dainiukų” grupės bendruomenė; Lituanistinės etnokultūros ir dramos mokyklos „Bite” Londone „Bitinukų” grupės bendruomenė; Vilniaus Jeruzalės progimnazijos 3B klasės bendruomenė; Gargždų vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ,,Aitvariukų” grupės bendruomenė; Kėdainių vaikų lopšelio-darželio „Pasaka” bendruomenė; Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis” „Aitvarų” grupės bendruomenė.

Projekto tikslas: plėtoti vaikų holistinį ugdymą(si), pasitelkiant liaudies pasakas.

Projekto eiga: 

Projekto metu vaikai kuria „Pasakų maišą“, kurį pildo įvairiausiomis liaudies pasakomis, istorijomis, padavimais, lopšinėmis, žaidimais ir t.t. Pildydami „Pasakų maišą“ vaikai turi galimybę pasakas pažinti iš arčiau – diskutuoti apie kiekvienos pasakos turinį, aptarti pagrindinius veikėjus. Diskutuodami jie išplečia „Pasakų maišo“ turinį įvairia papildoma informacija – žaidimais, spalvojimui skirtais lapais, trumpais tradicijų aprašymais.

Projekto rezultatas:

Per tris mėnesius užpildytas „Pasakų maišas“ pavirto į lėlių spektaklį, kuris buvo filmuojamas ir kuriuo vėliau buvo dalijamasi su projekto partneriais kitose šalyse.

Viso projekto metu buvo sukurti trys „Pasakų maišai”

 

Apdovanojimai už veiklą projekte:

 

Tarptautinis vaikų meno projektas „Laiškas mamai 2017”

Projekto trukmė: 2017-03-01 – 2017-05-05

Projekto organizatorius: Kauno menų darželis „Etiudas“

Projekto partneriai: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ „Debesiukų“, „Žvangučių“, „Spalviukų“ grupių bendruomenės, Lietuvos, kitų šalių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų vaikai, pedagogai, tėvai, kiti bendruomenės nariai.

Projekto tikslas: išgyventi kūrybos džiaugsmą netradiciškai švenčiant Motinos dieną, kitų šalių vaikų ugdymo įstaigose.

Projekto eiga: vaikai ugdymo įstaigose rašo, piešia, tapo, konstruoja netradicinių formų ir dydžių laiškus, naudodami įvairius dažus, gamtines arba dirbtines medžiagas: popierių, audinius, polietileną, agroplėvelę, medieną ir kt. Įstaigų bendruomenės įgyvendina vaikų meno projektą tuo pačiu metu įvairiose Lietuvos vietovėse – miestuose, miesteliuose, kaimuose. Vaikų meno projektas „Laiškas mamai 2017“ vyks gegužės 5 dieną. 11 val. pasirinktose vietose: prie miestų savivaldybių, seniūnijų, aikštėse, parkuose, skveruose, stadionuose, pėsčiųjų gatvėse, įstaigų kiemuose. Vaikų sukurti laiškai projekto metu dovanojami mamoms, eksponuojami gamtoje, kuriamos meninės kompozicijos.

 

eTwinning projektas „Padaryti pasaulį šiek tiek geresnį – žingsnis po žingsnio” (Making the world a little bit better – step by step).

Projekto trukmė: 2016-07-18 – 2017-08-31

Projekto partneriai: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas”  priešmokyklinio ugdymo „Debesiukų”, ikimokyklinio ugdymo ,,Varliukų – abėciukų“, ,,Drugelių“, ,,Žvangučių“ grupių bendruomenės; 2-jų  mokyklų iš Portugalijos  švietimo institucijų  bendruomenės; 2-jų mokyklų iš Turkijos  švietimo institucijų  bendruomenės; Bulgarijos švietimo institucijos  bendruomenė; Lenkijos švietimo institucijos  bendruomenė; Vokietijos švietimo institucijos bendruomenė;

Projekto tikslas:  siekti, kad gerų darbų vykdymas taptų gyvenimo, elgesio bei veiklos norma.

Projekto eiga: projekto partneriai: vaikai, tėvai, pedagogai iš įvairių  šalių, stengiasi  kiekvieną dienelę padaryti po gerą darbelį,   prisiimti atsakomybę už save ir kitus, kad pasaulis taptų geresnis, gražesnis, ištiesti pagalbos ranką tam, kam ji reikalinga. Daro gerus darbus: rūpinasi ir globoja mažesnius už save, rūšiuoja atliekas, taupiai naudoja gamtos išteklius. Su partneriais dalinamės patirtimis, ką darome ir ką galėtume padaryti, kad pasaulis taptų geresnis, taikesnis, kad jame visiems gyventi ir kurti būtų gera, kad mes augtume sveiki ir laimingi, kad žemė ,,šypsotųsi“ ir atsidėkotų tuo pačiu. Tai darydami stiprėjame, ir mes, patys: dvasiškai, morališkai. Vaikai pratinasi kasdieninėje veikloje laikytis dorovinių nuostatų, derinti santykius su aplinkiniais, bendrauti ir bendradarbiauti. Žaidimai, pokalbiai, diskusijos, grožinė literatūra, meninė, judri veikla  padeda plėtotis vaikų turimoms  žinioms apie gerumą, nuoširdumą, atsakomybę, pagalbą, globą, planetos išsaugojimą. Gerumo ir šilumos niekada nebus per daug. Dalyvavimas projekte sudaro palankias galimybes vaikams tobulėti įvairiose ugdymosi srityse ir  teikia didelį džiaugsmą.

Apdovanojimai už veiklą projekte:

Tarptautinis projektas START

Projektą organizuoja Suomijos LUMA centras.

Bendra projekto trukmė: 2016 m. rugsėjis – 2017 m. kovas

Projekte dalyvauja: „Smalsiukų”, „Debesiukų”, „Dainiukų”, „Žvangučių”, „Boružiukų” grupių vaikai ir pedagogės. START projekte pasirinkome temą „Gamta ir aplinka”.

Tikslas: puoselėti vaikų dėmesingumą gamtai ir jos reiškiniams.

Projekto eiga: priešmokyklinių grupių vaikai ir pedagogės stebi orus, juos žymi pasirinktais simboliais kalendoriuje. Tyrinėja orų matavimo prietaisus. Ikimokyklinių grupių vaikai stebi paukščius, globoja juos. Kalendoriuje žymi, kada ir kiek paukščių matė. Pedagogės pagal vaikų atliktus stebėjimus brėžia diagramas, kurios padeda visiems projekto partneriams pastebėti orų reikšmę paukščiams. Projekto eigoje vaikai vyko į Kybartų meteorologijos stotį.

 

 eTwinning projektas „VAIKŲ ATRADIMAI GAMTOJE” (Kids’ Natural Discoveries)

Projekto kūrėja: „Dainiukų” grupės auklėtoja metodininkė Edita Setkauskienė

Projekto vykdymo laikotarpis: 2015-07-08 – 2016-12-01

Projekto tikslas: skatinti vaikus atrasti, pažinti, patirti, realizuoti savo idėjas lauko erdvėse, sieti ugdymąsi gamtoje su veikla virtualioje erdvėje. „Dainiukų” grupės auklėtojos metodininkės Editos Setkauskienės sukurtame projekte dalyvauja  mūsų įstaigos „Boružiukų”, „Bitučių”, „Smalsiukų”, „Dainiukų”, „Žvangučių” grupių bendruomenės, vaikai, pedagogės iš Austrijos, Prancūzijos, Portugalijos, Graikijos, Slovakijos, Slovėnijos, Serbijos, Rumunijos, Turkijos ikimokyklinių įstaigų ir Vilniaus „Jeruzalės” mokyklos pradinių klasių mokiniai.

Projekto sėkmė – aktyvus visų partnerių bendradarbiavimas siekiant bendro tikslo – visuminio vaikų ugdymo(si) gamtoje, dalijimosi užfiksuotomis akimirkomis, vaikams įdomios, prasmingos veiklos gamtoje, virtualioje aplinkoje. Vaikai, jų tėvai, pedagogai atrado patrauklių vaikams veiklų lauko erdvėse  įvairovę, susipažino su kitų šalių vaikų artimiausia aplinka, gamtovaizdžiais, patyrė informacinių technologijų svarbą pažinimui, bendravimui.

Gavome pašto siuntas iš Austrijos ir Graikijos:

Apdovanjimai už veiklą projekte:

2016-11-22 dieną veikla projekte buvo pripažinta europiniame lygmenyje, įteiktas Europos kokybės ženklelis.

Tęstinis ikimokyklinių įstaigų projektas ,,DONELAIČIO KŪRYBOS SAVAITĖ“

Rengėjas:  Kauno lopšelis-darželis „Rokutis“.

Socialiniai partneriai: Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.

Dalyviai: Kauno miesto, Lietuvos Respublikos ir kitų šalių ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai, tėvai/seneliai, pedagogai.

Laikas: kasmet – kovo mėnesio trečioji dekada.

Tikslas: ugdyti mažuosius gyvųjų vertybių puoselėtojus, įprasminant donelaitiškojo paveldo jungimo su nūdiena aktualumą bei siekiant jo plėtros.

Uždaviniai:

 • skatinti vaikus, jų šeimas pažinti ir gerbti savo kraštą, jo gyvąsias vertybes: kūrybą, kalbą, gamtą ir žmones, kurie tai puoselėja, bei patiems aktyviai įsijungti į puoselėtojų ratą;
 • apmąstyti donelaitiškųjų vertybių vietą mūsų gyvenimo erdvėje siejant dvasingumą, atsakingumą, kūrybiškumą;
 • gilinti ir stiprinti šeimyninius ryšius, įjungiant šeimas į projekto veiklas;
 • kiekvienai dalyvaujančiai įstaigai parengti savo kūrybinių darbelių, veiklų pristatymą bei pasidalinti patirtimi internetinėje erdvėje.

Projekte dalyvauja:  Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio ,,Buratinas“ ,,Debesiukų“, ,,Smalsiukų“, ,,Varliukų-Abėciukų“, ,,Sveikuoliukų“ grupių bendruomenės.

 eTwinning projektas ,,MANO EUROPOS KALENDORIUS“ (My European calendar)

Projekto vykdymo laikotarpis: 2015 m. rugsėjo mėn. iki 2016 m. rugsėjo mėn.

          Priešmokyklinio ugdymo ,,Debesiukų“ grupės mokiniai šiais mokslo metais dalyvauja eTwinning projekte ,,Mano Europos kalendorius“ (My European calendar). Projekte dalyvauja septynių šalių  ikimokyklinių įstaigų moksleiviai: trys iš Lenkijos, dvi iš Italijos, Prancūzijos ir Lietuvos. Projekto kūrėjai – Prancūzija, Lietuva.
           Kiekvieną mėnesį ugdytiniai kurs mėnesio kalendorių  atspindintį to mėnesio įvykius, gamtos vaizdus, orus  ir jį pristatys projekto Twinspace, pristatys grupę, savo miestą, šalį.
           Projekto metu lopšelio-darželio ugdytiniai susipažins su kitų šalių kultūra,  papročiais, tradicijomis, pajus kultūrinius skirtumus ir įveiks išankstines nuostatas, taps tolerantiškesni, bendraus ir bendradarbiaus, susiras draugų, patobulins informacines technologijas, patirs sėkmę įvairios veiklos metu.
Lapkričio mėnesį prie šio projekto prisijungė ,,Varliukų – abėciukų“, ,, Sveikuoliukų“, ,,Žvangučių“  grupių  vaikai ir jų pedagogės.
Lithuania calendar 6bc2ba44-4f79-4dda-bcec-ac6908efa57e 42b643eb-a656-43ba-b8c9-e543ab920a65 74b003c0-b0bb-4756-afa3-926d46fb1a26 9d799dcc-0d6c-4515-b0b9-4f0291ffc6da 716ba819-2653-4c7e-981a-1a1aec19494c 4310b5c9-83fc-4b70-8582-2bd57e6830b0 42400279-dd24-4d95-a40f-0be62dd96ab2 a12a8429-66f0-43d3-9641-69db51cd3640 d1869dde-1aa1-4527-9535-c19aa4850fdd f4476eb7-60b8-4535-b30c-98b5de331f16 86d484fc-12ab-4f13-a697-d9588bdc4cf4 352ce738-451d-4235-9c2c-b8e7ae3293d3

eTwinning projektas „Paukščių metai”

2013 – 2014 m.m. visa darželio bendruomenė dalyvauja eTwinning projekte  „PAUKŠČIŲ METAI“ skirtame  Kristijono Donelaičio 300-osioms  gimimo metinėms  paminėti.

Rengėjas – Kauno lopšelio – darželio „Rokutis“ Metodinis dvasinio ugdymo centras.

Dalyviai – Kauno miesto, Lietuvos Respublikos ir Europos šalių ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai, tėvai/seneliai, pedagogai. Mūsų įstaigoje projektą koordinuoja priešmokyklinio ugdymo ,,Debesiukų“ grupės pedagogė metodininkė Rita Bartuškienė.

Tikslas – susipažinti su literatūriniu lobynu ir įsigilinti į jo reikšmę ir prasmę šių dienų kultūriniame kontekste ugdant mažuosius gyvųjų vertybių puoselėtojus.

Uždaviniai:

 • skatinti vaikus pažinti ir gerbti savo kraštą, jo gyvąsias vertybes: kalbą, gamtą ir žmones, kurie tai puoselėja, bei patiems aktyviai įsijungti į puoselėtojų ratą;
 •  apmąstyti paukščių vietą mūsų gyvenimo erdvėje siejant dvasingumą ir atsakingumą;
 • gilinti ir stiprinti šeimyninius ryšius, įjungiant tėvus bei senelius į projekto veiklą;
 •  kiekvienai Lietuvos Respublikos įstaigai parengti iliustruotą K.Donelaičio „Metų“ ištrauką parodai Maironio lietuvių literatūros muziejuje;
 • pažinti kitas kultūras, tobulinti užsienio kalbų žinias, pasidalinti patirtimi bei šiuolaikiškomis mokymo praktikomis.

Po metų projektinės veiklos 2014 metų birželio mėnesį vyko projekto veiklos apibendrinimas ir įvertinimas  respublikinėje konferencijoje Kaune ,,Kristijonas Donelaitis šiuolaikinėje ikimokyklinėje įstaigoje“ . Konferencijos metu dalinomės sėkmingomis patirtimis, klasiko įtaka ugdymo kokybės gerinimui bei savojo krašto vertybių pažinimo siejimu su tarptautine sklaida. Džiugu, kad mūsų įstaigos veiklos produktai įvertinti vieni sėkmingiausių, pademonstruoti eTwinning projekto ,,Paukščių metai“ koordinatorės Ritos Stoškienės pranešime. Visi projekto įstaigų dalyviai buvo apdovanoti Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto padėkomis, DNB banko projekto ,,Paukščių metai“ logotipu. Mūsų lopšeliui  – darželiui ,,Buratinas“ ir dar dviems Lietuvos ikimokyklinėms įstaigoms Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė Orinta Leiputė už ypač sėkmingą ir aktyvią veiklą projekto metu, padovanojo K. Donelaičio knygą ,,Metai“ su kompaktiniu įrašu.

DSCF4325 IMG_2638 IMG_3403   Nacionalinis Kokybės ženklelis  Nacionalinis Kokybės ženklelis 4

 eTwinning projektas „Vaikystės pasaulis”

Projekto kūrėja „Dainiukų” grupės auklėtoja metodininkė Edita Setkauskienė

Projekte pakvietėme dalyvauti  Portugalijos, Ispanijos, Turkijos, Latvijos, Bulgarijos, Graikijos ikimokyklinių įstaigų vaikus ir pedagogus.

Projekto tikslas: padėti vaikams siekti sėkmės laisvoje, kūrybiškoje, žaismingoje aplinkoje.

Uždaviniai:

 • džiaugtis savo  ir draugų pomėgiais;
 • kurti, smalsauti, drąsiai reikšti idėjas, siekiant tapti originaliems, savitiems;
 • atrasi, pažinti žaidžiant, tyrinėjant, aktyviai veikiant;
 • susipažinti su kitų šalių vaikų pomėgiais, veikla darželyje.

Vaikų veikla projekte įvertinta Europos Kokybės ženkleliu. Vaikai dalyvavo mokinių stovykloje Vilniuje „Improvizuok su eTwinning” Vilniaus rotušėje įteiktas sertifikatas „Vilkaviškio vaikų lopšeliui-darželiui „Buratinas”, mokytojai Editai Setkauskienei ir mokinių komandai, vykdžiusiai programos eTwinning projektą „Vaikystės pasaulis” ir nugalėjusiai konkurse  „Geriausia Lietuvos eTwinning mokykla, 2013” 3-11m. kategorijoje”

„Comenius“ mokyklų partnerystės projekte „ Piešinių kalba“ („The language of the painting“). 2009-2011 m. Veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, vadovaudamasis Europos Komisijos pateiktomis gairėmis. Projekte dalyvauja priešmokyklinių grupių ugdytiniai ir įstaigos pedagogės. Lopšelio- darželio pedagogės Lilija Navikienė, Lina Bakaitienė ir Vilma Brazauskienė dalyvavo pirmajame projekto susitikime Portugalijoje 2009 m. lapkričio mėnesį. Susitikimo metu, projekto iniciatorė ir koordinatorė iš Rumunijos, Rodica Topal, supažindino su veiklos planu. Pedagogai iš Vengrijos, pristatė sukurtą projekto tinklalapį www://comenius.amisuliovink.hu/. Aptarėme organizacinius veiklos klausimus, kartu išrinkome projekto logotipą, numatėme darbus kitiems susitikimams. Pirmajam šalių dalyvių susitikimui pedagogai, kartu su ugdytiniais, paruošė CD su 5 muzikos kūrinėliais savo gimtosiomis kalbomis ir filmuotą medžiagą „Mano diena darželyje“. Taip pat diskus, kuriuose pristatė šalį ir švietimo sistemą. Piešė piešinius „Mano žaidimų aikštelė“, palikdami juos nebaigtus. Paruoštais produktais pasikeitė su partneriais iš vienuolikos šalių. Viena iš projekto krypčių- užsienio kalbų mokymas ir mokymasis. Mūsų įstaigos priešmokyklinių grupių ugdytiniai, turi galimybę stebėti dainuojančius ir šokančius savo bendraamžius iš Rumunijos, Turkijos, Ispanijos, Latvijos, Portugalijos, Bulgarijos, Lenkijos, Vengrijos, Švedijos ir Škotijos. Kiekviena grupė pasirinko ir mokosi skirtingų šalių daineles ar pirštukų žaidimus. Juos filmuosime ir parodysime, kaip sekėsi, antrojo dalyvių susitikimo metu Vengrijoje . Projekto darbo grupė nuolat rūpinasi Comenius daugiašalės partnerystės projekto sklaida įstaigoje: fojė paruoštas projekto veiklas atspindintis stendas, grupėse – projekto veiklos kampeliai. Ugdytiniai ir jų šeimų nariai, supažindinami su projekte dalyvaujančiomis Europos šalimis, jų simbolika, kalba ir kultūra. Vyksta kūrybinės veiklos, atspindinčios projekto idėjas. Portugalijoje viešėjusi komanda pasidalino žiniomis ir įspūdžiais su lopšelio-darželio pedagogių bendruomene, pristatė vaizdinę medžiagą iš šalies ugdymo įstaigų, pasiūlė pritaikyti naujus darbo metodus ir priemones praktinėje veikloje.

i1F112V4L iBCRE4HC8 iE1T1VYG3 iLRZVBF3H iMTHUQ28Q iVCKV77CF

Žodinė paieška

Renginiai

Lapkričio  2018
Pi An Tr Ke Pe Še Se
   
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
© 2018 mir.lt