Mokymų diena pedagogėms, vaikams ir jų tėvams

Įstaigos 2018 metų veiklos tikslas: skatinti bendryste pagrįstą patirtinį ugdymą(si), motyvaciją, mokėjimą mokytis. Įgyvendindami uždavinius tikslui pasiekti, pradėjome nuo teorinių ir praktinių mokymų tikslinėms bendruomenės grupėms. Tai viena iš priemonių kartu mokytis, bendradarbiauti, stiprinti šeimos ir įstaigos ryšį, ruošiant į sėkmę orientuotą asmenybę.

Vasario 7 d. mokymus tema „Pirmas žingsnis į profesijų pasaulį“ priešmokyklinių grupių ugdytiniams vedė VšĮ Nacionalinės regionų plėtros agentūros karjeros konsultantė Diana Armalienė. Mokymų metu pateiktos praktinės užduotys ir žaidimai atskleidė vaikams profesijų pasaulio įvairovę. Bežaisdami vaikai kalbėjo, bendradarbiavo, laisvai veikė su priemonėmis. Dėliodami paveikslėlius, išsirinko ir apibūdino jiems labiausiai patinkančią profesiją. Sužinojo daug, žodyną praplėtė sąvokomis – profesija,  karjera, gavo užduotis į namus pasiklausti,  kokia mamos ar tėčio profesija. Mokymai vaikams buvo naudingi tolesniam domėjimuisi  profesijomis, gebėjimui įsijausti į „savąjį aš“, priimti sprendimą esamoje situacijoje.

Pagal atskiras programas mokymus lektorė vedė lopšelio-darželio pedagogėms ir tėvams.

Mokymų metu, tema „Asmenybės saviugdos ir verslumo gebėjimų plėtotė karjeros projektavime“, pedagogės praplėtė žinias apie savęs pažinimą, priimant profesinius sprendimus, modeliavo įvairius metodus, padedančius atskleisti asmenybės bruožus, vertybes, įgūdžius, interesus ir jų įtaką profesijos pasirinkimui. Susipažino su vaikų saviugdos ir verslumo gebėjimų ugdymo metodais ir technikomis, atliko praktines užduotis. D. Armalienė akcentavo, kad vaikystė yra didelių galimybių gebėjimų išryškinimo ir formavimo metas, kuris ateityje gali įtakoti karjeros sėkmę. Todėl auklėtojų vaidmuo, jų kompetencijos šiame etape labai reikšmingos.

Mokymų metu, tema „Tėvų kompleksinė pagalba vaiko karjeros projektavime“ lopšelio-darželio tėvams lektorė formavo tėvų teigiamą nuostatą į nuolatinį mokymąsi. Konsultantė pasidžiaugė, kad į mokymus atvyko tėvai, su kurių vaikais ji bendravo priešmokyklinukų mokymų metu. Tėvai taip pat atliko įvairias užduotis. Konsultantė orientavo į tai, kad vaikų profesinė karjera neatsiejama nuo šeimos, jos vertybių bei nuostatų.  Vyko konstruktyvus kalbėjimasis, veikimas, kaip svarbu vaikams profesijų pažinimas plačiąja prasme, verslumo gebėjimų skatinimas, pomėgių atskleidimas. Tik per savo patirtį, savo asmeniniu pavyzdžiu galime ugdyti į sėkmę orientuotą asmenybę.

Mokymų diena pedagogams, ugdytiniams, tėvams buvo puiki proga sužinoti, pasitikrinti, pabendrauti. Dėkojome konsultantei D. Armalienei už profesionalius mokymus, nuoširdų bendradarbiavimą su mokymų dalyviais.

 

                                                                                                                Direktorė Danutė Žilinskienė

Žodinė paieška

Renginiai

Kovo  2019
Pi An Tr Ke Pe Še Se
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
© 2019 mir.lt